HNV-Link un proiect finanțat în cadrul prestigiosului program Orizont 2020 al Uniunii Europene în vederea stimulării inovării în zonele agricole cu Valoare Naturală Ridicată

Aproximativ 25% din suprafața agricolă a României este recunoscută astăzi prin Planul Național de Dezvoltare Rurală ca fiind un areal cu Valoare Naturală Ridicată. Acestea sunt suprafețe în care activitățile agricole au condus la dezvoltarea uneia dintre cele mai importante avuții naționale: o biodiversitate excepțională recunoscută la nivel mondial, a cărei suprafață atinge după ultimele evaluări internaționale aproximativ 40% din totalul teritoriului agricol național.

Agricultura cu Valoare Naturală Ridicată este deci o componentă esențială a oricărei agriculturi, nu numai pentru biodiversitatea sa, dar și pentru patrimoniul cultural, calitatea produselor agro-alimentare și pentru numărul de locuri de muncă create. Cu toate acestea, într-o societate tot mai globalizată, abandonul, degradarea sau marginalizarea socio-economică sunt doar câteva dintre amenințările de lungă durată care pun sub semnul întrebării însăși existența acestor sisteme de producție. Fermierii, cercetătorii și societatea civilă au deci datoria să identifice soluții inovatoare pentru a păstra peisajele tradiționale în viață ca și moștenire pentru generațiile de mâine!

În luna mai a acestui an, Departamentul de Științe Economice din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca lansează un proiect internațional de anvergură intitulat “Agricultură cu Valoare Naturală Ridicată: Învățare, Inovare și Cunoaștere”. Proiectul finanțat prin intermediul prestigiosului program de cercetare european Horizont 2020 va beneficia timp de trei ani (2016 – 2018) dedicat constituirii unei rețele transeuropene care să reducă decalajul de cercetare și inovare în domeniul Agriculturii cu Valoare Naturală Ridicată. O astfel de inițiativă se numără printre puținele proiecte de cercetare ale unor instituții de învățământ superior din România finanțate prin programul european Horizont2020.

HNV-Link creează o "rețea de practică, de învățare și de cunoaștere", prin interconectarea a 10 zone pilot situate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Aceste "zone de învățare", deja recunoscute pentru valoarea naturală a sistemelor agricole, vor fi folosite pentru a evalua exemple de inovare, inclusiv în domeniul tehnic, comercial, social, instituțional și politic care să conducă la asigurarea sustenabilității lor pe termen lung.

Prin proiect se vor identifica inovațiile care s-au dovedit a fi fiabile pentru sistemele de producție analizate precum și metodele prin care acestea să fie aplicabile și în alte zone de interes. Printre rezultatele majore vizate a fi obținute prin proiect se numără Atlasul de inovații fezabile în cadrul zonelor HNV. Proiectul va găzdui, de asemenea, un "Târg de inovare" pentru a promova învățarea reciprocă. Vor fi identificate și create materiale educaționale în domeniul Agriculturii cu Valoare Naturală Ridicată care vor fi puse la dispoziția fermierilor, a studenților şi/sau a profesioniștilor din domeniu interesați.

Fiind un proiect de rețea, HNV-Link invită la colaborare toate părțile interesate, dar în special cele din zonele pilot desemnate în cadrul proiectului. În acest sens, pentru România, sunteți rugați să vă adresați partenerilor locali – date de contact (Conf. dr. Ionel – Mugurel JITEA).